Assendelft

Assendelft is een stad in Nederland, gelegen in de Gemeente Zaanstad (Provincie Noord-Holland). Het ligt iets ten noordwesten van Amsterdam, de hoofdstad van het land.

Er zijn een aantal Unesco Werelderfgoederen in de omgeving. Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) is de dichtstbijzijnde erfgoedsite in Nederland, gelegen op ongeveer 9 mijl (14 kilometer) ten noord-oosten van het land. We identificeerden 4 attracties in de buurt van deze site. Als je een plek zoekt om te overnachten, hebben we een lijst van hotels in de buurt van Map Center gemaakt, die je onderaan de pagina vindt.

Assendelft

Het is mogelijk dat je enkele van de volgende plaatsen wilt bezoeken, afhankelijk van je reisschema: Heemskerk, Haarlem, Heeluo, Amsterdam, en Utrecht. Om meer over deze plaats te weten te komen, scroll je naar beneden en bekijk je de beschikbare informatie.

Assendelft is de oudste nederzetting in de gemeente Zaanstad, en men denkt dat het de oudste van Nederland is. Boeren begonnen zich te vestigen langs de oevers van het IJ en het Wijkermeer, aan de noord- en westkant van de polder Assendelft, in de 10e eeuw na Christus. Tegenwoordig staat het gebied bekend als de Assendelft polder. Aan het eind van de Middeleeuwen (15de en 16de eeuw) werd dit dorp bekend in het hele omringende landschap. Het agrarische dorp is aangelegd in een lintvorm, met vele stolpboerderijen die over de lengte ervan verspreid liggen. Een stolpboerderij is een vierkante boerderij met een piramidevormig dak die in Nederland staat.

Lange greppels werden door de bewoners van Assendelft gegraven om het veen af te voeren en geschikt te maken voor landbouwgebruik. Ze groeven ook de Kaaik uit, een lange greppel die gebruikt werd om een deel van de gebouwen te bouwen. Als het te nat werd, verhuisden de boeren naar de andere kant van de Kaaik en maakten het land geschikt voor akkerbouw. Toen de grond te vochtig werd, waren ze genoodzaakt weer verder het veen in te trekken. Ze maakten hier een grote greppel, die bekend werd als het Westzaner Twiske. Deze werd rond 1633 bekend als de Nauernasche Vaart. De inpoldering is misschien nog te zien in de structuur van Assendelft.

Zuivel, linnen en haring behoren tot de producten die er te koop zijn.
Een belangrijk zwaartepunt van het dorpsleven ontwikkelde zich tussen de 12de en de 14de eeuw in en rond de kerk. In 1514 woonden er 1230 mensen. De meerderheid van de bevolking leefde van veeteelt. Sommigen hielden zich bezig met linnenweven of haringvisserij, terwijl anderen zich met andere activiteiten bezighielden. Assendelft werd in de 16de eeuw bekend door de productie van enorme hoeveelheden melk. Assendelft was het voornaamste centrum van de zuivelproductie geworden. Het grootste deel van het vervoer gebeurde over water. De ‘vaarboeren’ voeren naar hun koeien in het veld om te melken en hun gewassen te laten grazen. De boeren vervoerden hun melk door de ondiepe greppels in een traditionele Assendelver melkschuit.

Assendelft bleef ook in de zeventiende eeuw een agrarisch dorp. Een groot aantal Assendelvers vond wel werk in de zeildoekweverij. De veeteelt daarentegen bleef de voornaamste bron van inkomsten. De bouw van fabrieken vond vooral plaats langs de Zaan in de negentiende eeuw. Aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw werden kleinschalige arbeiderswoningen aan het lint toegevoegd, waardoor het plaatje compleet werd. De meeste ervan staan in het noordelijk deel van Krommenie. Omdat er langs het lint nog een ruime oppervlakte was om op te bouwen, bleef het een landelijk lint met talrijke kleinschalige bouwsels en een gevoel van ruimtelijkheid. Pas aan het eind van de twintigste en het begin van de eenentwintigste eeuw verrezen er nieuwe wijken langs het lint van landerijen. De structuur van Assendelft is daardoor veranderd, hoewel de kenmerken van het lint in wezen ongewijzigd zijn gebleven.

Bron: Taxi Assendelft