Facturatie ZZP-er

Veel nieuwe freelancers vragen ons aan welke eisen een factuur moet voldoen om naar een klant te worden gestuurd. We bezorgen ze regelmatig een voorbeeldfactuur zodat ze het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Dit voorbeeldvoorbeeld wordt nu met u gedeeld in dit artikel, samen met een lijst van 5 dingen die u niet mag vergeten op uw factuur te vermelden.

Leverancier

Vermeld de gegevens van uw bedrijf op uw factuur. U bent de leverancier voor degene die uw factuur (en dienst) ontvangt. Houd er rekening mee dat uw klant moet kunnen zien wie u bent. Dit doet u door minimaal de volgende gegevens over uw bedrijf op de factuur te vermelden:

Correspondentie van Bedrijfsnaam Telefoonnummer Adres E-mailadres
IBAN (Internationaal Bankrekeningnummer) + BIC-code BTW-nummer KvK-nummer

freshzzp

De factuurdatum

Op de factuur moet de aankoopdatum staan. De factuurdatum is de datum waarop de klant de producten of diensten bij u heeft afgenomen. Bij diensten is dit vaak de datum waarop u de factuur maakt. In de administratie kan uw klant op basis van de factuurdatum zien wanneer er betaald moet worden. Onthoud dat u en uw klant een betalingsschema hebben afgesproken. Uw klant betaalt de factuur hoogstwaarschijnlijk op of rond de factuurdatum plus de afgesproken betalingstermijn.

Is uw factuurdatum bijvoorbeeld 27 februari 2022 en is uw betalingstermijn 30 dagen, dan wordt uw factuur eind maart betaald. Het antedateren van de factuurdatum om sneller betaald te worden is niet toegestaan ​​en wordt vaak afgewezen door bedrijven!

Als u bijvoorbeeld het werk van een maand factureert, kunt u ‘werk maart 2022’ zeggen, of als uw product op een specifieke datum is afgeleverd, zegt u dat.

Informatie over de klant

U moet natuurlijk wel aangeven naar wie de factuur wordt gestuurd. Vermeld in ieder geval de naam van de klant als het een particulier is. Als het een zakelijke levering is, gebruik dan de bedrijfsnaam.

Het is gebruikelijk om het geadresseerde e-mailadres op de factuur te vermelden. Facturen worden bijna nooit meer per post verstuurd; als u later een kopie van de factuur leest, kunt u zien naar welk adres de factuur is gestuurd.

Productkosten

Vermeld op uw factuur de individuele prijs van uw product of dienst. Zo kan uw klant zien hoe u het totaal verschuldigde bedrag heeft berekend.

Ook bij een retour zijn productprijzen van cruciaal belang. Stel dat u geen aparte productprijzen op uw factuur vermeldt en u heeft in uw webshop vier broeken verkocht, waarvan één uw klant niet wil. Welk bedrag moet er dan afgesproken worden? Juist, door de prijs van het product te vermelden, vermijd je discussie.

Het totaalbedrag plus btw

Het totaalbedrag wordt berekend door de prijs per product of dienst te vermenigvuldigen met het aantal door de klant gekochte artikelen. Daarnaast geeft u op uw factuur aan hoeveel btw u in rekening brengt. De btw wordt door uw klant aan u betaald en u moet er een btw-aangifte mee indienen. Als ondernemer moet u het btw-bedrag en het berekende btw-percentage op uw factuur vermelden. U moet btw-aangifte doen met alle btw-bedragen op uw facturen.

FreshZZP regelt uw facturatie voor u

Trouwens, als je niet zelf facturen wilt maken, doe ik dat graag voor je als je je aanmeldt voor de PLUS of DGA boekhouddiensten. Meld je aan via de website of bel me, dan ga ik voor je aan de slag! FreshZZP kan ook facturen financieren, zzp facturatie voor u middels een kortlopende lening, wat een bijkomend voordeel is. U hoeft niet te wachten tot uw klant op deze manier eindelijk de factuur betaalt. U kunt zaken doen zonder enige beperking!