Transport veranderen naar milieuvriendelijker: wat zijn onze opties?

We zijn geneigd te geloven dat milieuvriendelijke transportmethoden onverenigbaar zijn met elkaar. Elk van hen lijkt een schril contrast met de andere. Het goederenvervoer over de weg zal opnieuw afhankelijk zijn van koolstofintensieve fossiele brandstoffen. In Nederland is dit een van de belangrijkste redenen waarom duurzaam vervoer geen grote vlucht neemt. Dit betekent echter niet dat we machteloos staan ​​als het gaat om het verbeteren van duurzaam vervoer. Welke opties zijn er voor transportduurzaamheid?

Het is nog steeds mogelijk om de milieuprestaties van de transportsector te verbeteren. Duurzaam vervoer is veel meer dan we denken. De CO2-uitstoot blijft een groot probleem in de transportsector.

Er zijn veel voor de hand liggende manieren om de milieu-impact van vracht te verminderen. Een lager gewicht en een verbeterde route-efficiëntie zijn hier twee voorbeelden van. Naast het verlagen van de transportkosten, kunnen deze veranderingen worden doorgevoerd. Als gevolg hiervan profiteren zowel het milieu als de transportsector.
Hoewel deze oplossingen eenvoudig lijken, kunnen ze uiterst moeilijk te beheren zijn. Veranderingen in transportmethoden en -routes maken een ingrijpende herziening van de milieunormen van de industrie noodzakelijk.

Het verbeteren van de efficiëntie van het goederenvervoer in de toeleveringsketen is van cruciaal belang voor de levensvatbaarheid van transport op lange termijn. Complicaties in de distributie zijn ontstaan ​​als gevolg van de stijgende individuele consumptie en een steeds meer geglobaliseerde economie. Eén product kan per vliegtuig, boot, vrachtwagen en spoor naar zijn eindbestemming worden vervoerd.

Aanzienlijke reducties van de CO2-uitstoot zijn mogelijk door de efficiëntie van de gehele transportsector te verbeteren. Daar moet je als bedrijf het voortouw in nemen. Het doel van het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen, kan worden gehaald als iedereen meedoet. Dit is echter niet alleen mogelijk; het moet door de hele keten gebeuren. Het adagium “samen zijn we sterk” is niet voor niets goedgemaakt.

Dus, waar gaat dit concept van “gedeelde logistiek” precies over?

In de logistieke sector kost downtime jaarlijks miljarden dollars. Er is geen einde aan het aantal resources en services dat in de loop van een normale dag ongebruikt blijft. Op het gebied van transport maakt Shared Logistics gebruik van elkaars middelen en diensten. Hierdoor is er een betere match tussen vraag en aanbod omdat de capaciteit van de keten beter wordt benut. Bedrijven in de transport- en transportsector kunnen samenwerken aan een breed scala aan taken, van het ontvangen van bestellingen tot het transporteren en afleveren tot het opslaan van goederen.

Door gedeelde logistiek te gebruiken, kan een bedrijf geld besparen op transport, opslag, handlingtools, arbeid en een IT-systeem omdat de logistieke transport- en transportbedrijven deze middelen delen.

Europa’s belangrijkste logistieke knooppunt

Nederland herbergt een groot aantal logistieke bedrijven. Het krachtigste distributiecentrum van Europa staat tot hun beschikking. Nederland fungeert als de belangrijkste landbrug van Europa en biedt gemakkelijke toegang tot het binnenland van het continent.

In Nederland is veel bedrijvigheid op het gebied van logistiek en distributie in buitenlandse handen. Hoewel het misschien niet vanzelfsprekend is, is Nederland een belangrijk knooppunt voor Europese en regionale distributiecentra voor een breed scala aan producten, waaronder voedsel en drank, mode en medische technologie.

We hebben niet voor niets een enorme transportindustrie. Terwijl sommige goederen in Nederland worden bewaard, wordt het overgrote deel van de zeecontainers die in Rotterdam aankomen per trein of vrachtwagen vervoerd naar andere Europese landen. Dit is ook een gevolg van gedeelde logistiek. Transport in Nederland, maar ook internationaal transport, kan profiteren van gedeelde logistiek.

Lege kilometers worden in Europa vermeden door gedeelde logistiek.

Als een vrachtwagen al zijn lading van Rotterdam naar het zuiden van Spanje brengt en met lege handen terugkomt, is dat tijd- en geldverspilling. De transport- en logistieke sector wordt nog milieuvriendelijker als we gebruik maken van gedeelde logistiek buiten Nederland.

Een voorbeeld is het nemen van een lading van Spanje terug naar Nederland en lossen in Frankrijk, waar de vrachtwagenchauffeur vervolgens een andere lading ophaalt bij een Frans bedrijf en terugbrengt naar Nederland. Dat is logischer.

Door een deeleconomie toe te passen op vervoer kunnen zogenaamde lege kilometers worden voorkomen. De inzet van apparatuur, vraag en aanbod van chauffeurs en kostenbesparingen zijn allemaal verbeterd als gevolg van deze strategie. Bovendien is dit minder milieubelastend en langduriger.

De bron van dit artikel is afkomstig van oplossingen van Cargors, waar milieuvriendelijker wordt gewerkt door middels van gedeelde logistiek. Cargors helpt mee aan schonere toekomst en maakt het efficiënter voor verladers en vervoerders.